Να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο και το προεδρικό διάταγμα

Νέα

Σειρά προτάσεων για τη λίμνη καταθέτει η παράταξη «Ιωάννινα 2023»

Μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τη Λίμνη Παμβώτιδα καταθέτει η παράταξη «Ιωάννινα_2023». Αφορμή για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της παράταξης αποτέλεσε ο πρόσφατος απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Ηπείρου κατά τον οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκληρώνεται η μελέτη και καταρτίζεται ο προϋπολογισμός του έργου της «Αναβάθμισης της λιμναίας συγκοινωνίας Παμβώτιδας. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των παραλίμνιων υποδομών».

Η παράταξή θεωρεί ότι ο κύριος εμπλεκόμενος φορέας στο έργο αυτό αλλά και σε ότι αφορά την ανάδειξη της Λίμνης Παμβώτιδας και της παραλίμνιας περιοχής, είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, και ως εκ τούτου, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο το παρακάτω σκεπτικό:
Υπάρχει ένα συγκροτημένο και κοστολογημένο στρατηγικό σχέδιο, όπως εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ELENA.

Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό αυτόν, είναι:
-Πέραμα: εγκατάσταση υδατοδρομίου και υποδομές εξυπηρέτησης λιμναίας συγκοινωνίας
-προσθήκη νέων διαδρομών με αύξηση της επιβατικής/τουριστικής κίνησης,
-ενιαίος χώρος ελλιμενισμού των σκαφών (συγκοινωνιακών, τουριστικών, αλιευτικών)
-αντικατάσταση μέσων λιμναίας συγκοινωνίας με φιλοπεριβαλλοντικά σκάφη (ηλεκτρικά ή υβριδικά)
-αποκατάσταση λειτουργικότητας παλαιών λιμενίσκων Καστρίτσας και Λογγάδων
-εκσυγχρονισμός της πλατφόρμας σύνδεσης μεταξύ Δραμπάντοβας και Νησιού
-αναβάθμιση υποδομών κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας και θαλάσσιου σκι
-δημιουργία παρατηρητηρίων χλωρίδας και πανίδας (bird watching)
-δημιουργία πλωτών προβλητών για υποστήριξη της αθλητικής αλιείας.
-πλωτές εξέδρες εκδηλώσεων
-πλωτή εγκατάσταση κολύμβησης και αναψυχής, εστιατορίων-αναψυκτηρίων
-πλωτό μουσείο γεωλογίας-οικολογίας της Λίμνης Παμβώτιδας
-διαμόρφωση ενός υγροτοπικού πάρκου
-εγκατάσταση ενεργειακά αυτόνομου συστήματος φωτισμού περιμετρικά της Λίμνης

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει η παράταξη, έργα και δράσεις που χρονίζουν, επιβάλλεται να ολοκληρωθούν άμεσα, όπως:
-το σχέδιο για την προστασία και βελτίωση του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας που συντάχθηκε από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ),
-η ίδρυση υδατοδρομίου,
-η μετεγκατάσταση του εργοταξίου από τον Αγ. Νικόλαο Κοπάνων,
-η ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία της παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή “Μάτσικας”.

Αυτονόητη δε, είναι η άμεση θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος Λίμνης Παμβώτιδας.
«Όλα τα παραπάνω συνδυαστικά αποτελούν τον γενικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Λίμνης μας, η υλοποίηση του οποίου θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.