Μονό ηλεκτρονικά η επικοινωνία με τη ΔΟΥ

Νέα

Από σήμερα 16/3/2020, η συναλλαγή με τους φορολογούμενους θα γίνεται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ά. θα αποστέλλονται στον φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω email και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα οριστεί συνάντηση, εάν κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων είναι: [email protected]

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΟΥ στο 26510-50308.