ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Νέα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου

Νέα

Στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 143.400 ευρώ.
Ακόμη, κατακύρωσε τους διαγωνισμούς για τα έργα:
-Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο- Βερενίκη, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ο.Ε. «Γεώργιος Τάσσης- Γεώργιος Δημητρίου».
-«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αμπελιά», προϋπολογισμού ευρώ 74.400 Ανάδοχος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.
– «Κατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης επαρχιακής οδού Στεφάνης – Θεσπρωτικού – Άσσου», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος Φώτιος Στεφάνου.
– «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Πάργα», προϋπολογισμού ευρώ 74.400. Ανάδοχος Θ. Τριανταφύλλου.
Τέλος, ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο («ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.») για το έργο «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού ευρώ 62.000.