Με τεράστιο γερανό οι εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο

Νέα

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την αντικατάσταση της στέγης του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων. Η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με προϋπολογισμό του έργου 545.000 ευρώ.

Το έργο συμπεριλαμβάνει και την αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτηρίου και οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με την καθαίρεση των τμημάτων της παλιάς στέγης, που παρουσίαζε τεράστια προβλήματα και υδατοδιαπερατότητας και στατικότητας.

Οι εργασίες γίνεται με τη συνδρομή ενός τεράστιου γερανοφόρου οχήματος.