Κόντρα δίχως τέλος για τα απορρίμματα

Νέα

Νέα «μάχη» ανακοινώσεων μεταξύ δημοτική αρχής και «Ενότητας Πολιτών»

 

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τη διαχείριση των απορριμμάτων γράφτηκε χθες με τη δημοτική αρχή και την παράταξη «Ενότητα Πολιτών» να ανταλλάσουν αιχμηρές ανακοινώσεις με τις πολιτικές προεκτάσεις να μη λείπουν.
Το ζήτημα έχει να κάνει με την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε Δημοτικές Ενότητες εκτός της πόλεως σε ιδιώτη για τρία χρόνια και με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη διακήρυξη διαγωνισμού που εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση αλλά και συνδικαλιστικών φορέων. Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα έχει απασχολήσει αρκετές φορές την τοπική επικαιρότητα, ενώ η δημοτική αρχή είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να προχωρήσει σε αντίστοιχη μερική ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής, χωρίς όμως επιτυχία.
Στη μάχη ανακοινώσεων υπήρξαν αιχμές και για τον οδοφωτισμό αλλά και για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.
Το ζήτημα άνοιξε ξανά χθες, αρχικά με απαντητική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής στην παράταξη «Ενότητα Πολιτών», στην οποία αναφέρεται: «Η Δημοτική Αρχή δεν ιδιωτικοποιεί την καθαριότητα αλλά σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της χρησιμοποιεί με όρους διεθνούς διαγωνισμού και απόλυτη διαφάνεια και τον ιδιωτικό τομέα για την αποκομιδή των απορριμμάτων όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Η συμμετοχή του είναι κατά γενική παραδοχή επιβεβλημένη για να είναι η πόλη μας καθαρή. Η σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί εντός 4μηνου δεν δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή αλλά αντίθετα τη διευκολύνει τους πρώτους μήνες της θητείας της.
Η απόλυτη υποκρισία: Ιδιωτικοποίηση λοιπόν και επιβάρυνση των δημοτών όταν αναφερόμαστε στην αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης μας ενώ το ίδιο για δεκαετή σύμβαση με ιδιώτη (δηλαδή διάρκεια 3 δημοτικών θητειών) στον ΑΣΔΑ Ηπείρου με συνολικό κόστος 35 εκ. Euro προφανώς δεν επιβαρύνει τους δημότες. Έτσι αν είναι αν έτσι νομίζετε.
Σχετικά με την ψευδή αναφορά της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα για ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής και μη έγκριση της πρότασης του Δήμου Ιωαννιτών για τον εξοπλισμό βιοαποβλήτων αναφέρουμε ότι ο Δήμος υπέβαλε εμπρόθεσμα άρτιο φάκελο χρηματοδότησης στις 2-11-2020 παρά το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως 19-01-2021 με τροποποίηση της πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΓΜΘ7Λ9-3ΤΙ). Επί της υποβληθείσας πρότασης, στις 31/03/2021 ο Δήμος έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία. Τα ζητούμενα αφορούσαν την επιπλέον τεκμηρίωση στοιχείων του σχεδιασμού αλλά και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού συγκεκριμένων αντικειμένων της πρότασης. Το τελευταίο δε συμπαρασύρει σειρά τροποποιήσεων απαραίτητων στοιχείων της υποβολής καθώς και τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού της.
Αναφορικά με τις συλλεγόμενες ποσότητες, ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει μέσω της πρότασης του στην ανάπτυξη ενός δικτύου καφέ κάδων και οικιακών κομποστοποιητών που καλύπτει τον συνολικό στόχο του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών για εκτροπή μέσω δικτύου καφέ κάδου και οικιακής κομποστοποίησης.
Ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι ο πρώτος Δήμος της Ηπείρου που θα αξιολογηθεί από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και ο πρώτος Δήμος που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Ήπειρο».

«Δεν δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα»

Λίγο αργότερα η παράταξη «Ενότητα Πολιτών» απάντησε πως η δημοτική αρχή απάντησε αργοπορημένα και χωρίς να απαντάει σε καίρια ερωτήματα.
«Δηλαδή, για την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ίση με 52 ευρώ ανά τόνο, χωρίς υπηρεσιακή εισήγηση, σε αντίθεση με παλαιότερη δική μας προκήρυξη σε αντίστοιχο διαγωνισμό όπου η υπηρεσιακή εισήγηση όριζε ως τιμή εκκίνησης τα 32 ευρώ ανά τόνο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει ετησίως τους πολίτες με ένα κόστος ύψους 900.000 ευρώ.
Επίσης, όσον αφορά τις παραπομπές σε εισηγήσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, ενός ανεξάρτητου νομικού προσώπου του δημοσίου, είναι μη συγκρίσιμες και τουλάχιστον αντιδεοντολογικές.
Παρόλα αυτά, να σημειώσουμε ότι οι εισηγήσεις που κατατίθενται στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ περιβάλλονται, τουλάχιστον, από μια σοβαρή υπηρεσιακή μελέτη και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα όργανο που δεν υπάρχει δότη πλειοψηφία.
Αν θέλουμε να ανοίξουμε τους «ασκούς του Αιόλου» για μακροχρόνιες συμβάσεις, ξαναθέτουμε το ερώτημα: γιατί η δημοτική αρχή επιλέγει να παραδώσει για 12 ολόκληρα χρόνια το δημοτικό οδοφωτισμό σε ιδιώτη, με πλήρη άγνοια των όρων του διαγωνισμού, μέθοδος που θα επιφέρει υπερκέρδη στον ανάδοχο κι ελάχιστα οφέλη στους πολίτες;
Τέλος, σε σχέση με την πρόταση για την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων δεν αντιλαμβανόμαστε πως συνάδει ο «άρτιος φάκελος» κατά την άποψη της δημοτικής αρχής, με το αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για συμπληρωματικά στοιχεία, όπως παραδέχεται η ίδια. Φυσικά, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε.
Και βέβαια παραμένει το ερώτημα γιατί η πρόταση που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προβλέπει τη διαχείριση μικρότερων ποσοτήτων βιοαποβλήτων σε σχέση με αυτές που έχουν υπολογιστεί στο εγκεκριμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.
Υπενθυμίζουμε, ότι όσο μεγαλύτερες οι ποσότητες της ανεξάρτητης διαχείρισης των βιοαποβλήτων τόσο μεγαλύτερη η απομείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τις τσέπες των πολιτών».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ