ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών σε Κόνιτσα και Πωγωνιανή

Νέα

Υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, η προγραμματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Κ.Π.Π.Η.) και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), αναφορικά με την λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.
Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. βασιζόμενο στην τεράστια εμπειρία την οποία αποκόμισε από την λειτουργία της δομής φιλοξενίας προσφύγων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και με την τοπική κοινωνία αρωγό στο έργο του, στα διαθέσιμα κτίρια στην Πωγωνιανή και στην Κόνιτσα καθώς και στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου, έκρινε ότι υπάρχουν οι ικανές συνθήκες για να προχωρήσει και στην φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών.
Διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2018με τον Δ.Ο.Μ., με την σύμφωνη γνώμη της πρώην Αν.Υπουργού Εργασίαςκας Θεανούς Φωτίου καθώς και τηςνέας Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δόμνας Μιχαηλίδου,ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας. Τα κτίρια στην Πωγωνιανή και Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων του Κ.Κ.Π.Π.Η., θα φιλοξενήσουν ασυνόδευτα παιδιά στο άμεσο μέλλον κατόπιν περαίωσης όλων των απαιτούμενων αναγκαίων εργασιών που έχουν ήδη καταγραφεί. Με βάση τους όρους της προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας, η ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων μηνών.
Για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών και την άμεση έναρξη της λειτουργίας των δομών έχει ήδη αρχίσει και η διερεύνηση για την ανεύρεση του κατάλληλου συνεργάτη σχετικά με την λειτουργία τους,κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων. Στόχος του Κ.Κ.Π.Π.Η. είναι εντός του τετραμήνου και σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο να ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα.