«Κάλυψη» και την στεγαστική συνδρομή σε νέους

Νέα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων.

«Κάλυψη» είναι ο τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσει  ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων. Η πρόσκληση για τους δικαιούχους θα είναι ανοιχτή για τις επόμενες δέκα ημέρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα αποδεικνύεται στην πράξη η αλληλεγγύη και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της επισφάλειας στέγασης.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο Δήμος Ιωαννιτών από το 2020 μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση της αστεγίας.  Παράλληλα,  επιδιώκοντας τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο Υπνωτήριο αστέγων έγιναν προσπάθειές για την ενίσχυση του  με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Σημείωσε ότι ο Δήμος έχει αξιοποιήσει το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»  σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 41 ωφελούμενοι, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί   ζούσαν σε κατάσταση αστεγίας ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Το πρόγραμμα, εκτός από στέγαση,  παρέχει επίσης  ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κατάρτιση  εργασιακή, συμβουλευτική και επιδότηση θέσεων εργασίας.  Στο σύνολο των 20 αναζητούντων εργασία, κατάφερε να εντάξει στην αγορά εργασίας 10 άτομα, 5 εκ των οποίων συμμετέχουν σε πρόγραμμα απασχόλησης που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), 4 σε επιδοτούμενη εργασία από το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»  και ένας εκτός προγράμματος.

«Ξεκινούμε το πρόγραμμα «Κάλυψη» με σκοπό τη μείωση των συμπολιτών που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.  Ο προϋπολογισμός του για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται σε 572.250 ευρώ και σκοπό του είναι  η παροχή στεγαστικής  συνδρομής  σε ευάλωτους νέους, ηλικίας 25 έως 39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που δε διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία. Δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και δική μου προσωπική είναι να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο την στήριξη στους οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας» υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χριστίνα Κωτσαντή υπογράμμισε ότι «για τον Δήμο η στήριξη των ανθρώπων που είναι οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτοι είναι σημαντική». Αναφερόμενη στο καινούριο πρόγραμμα, τόνισε ότι αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για στήριξη αυτών των ανθρώπων. «Η πρόσκληση για τους δικαιούχους θα είναι ανοιχτή για τις επόμενες δέκα ημέρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου».

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ