Ημερίδα για την ψυχική υγεία

Νέα

Η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ψυχιατρική Περίθαλψη: Καταπολεμώντας την Απομόνωση και τον Κατακερματισμό στην Ψύχωση, στην Επιλόχεια Κατάθλιψη και στις Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».
Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, 17.00-21.30, στον πολυχώρο Δημήτρης Χατζής (παλαιά Σφαγεία).
Η ημερίδα απευθύνεται πρωτίστως στο ευρύτερο κοινό, στην κοινότητα, αλλά φυσικά και σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στους εμπλεκόμενους φορείς και σκοπό έχει την ενημέρωση της κοινότητας για τους εφικτούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης της ψυχικής νόσου μέσω της συνεργατικής φροντίδας. Στόχο έχει την ενημέρωση, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συζήτηση και επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό και, κυρίως, την αναζήτηση κοινών τόπων συνομιλίας ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η δημιουργία ενός συνεκτικού ιστού παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης στο πνεύμα της κοινοτικής ψυχιατρικής, ενός ιστού που θα αντιπαρατίθεται στην απομόνωση και τον κατακερματισμό της ψυχικής νόσου.
Στην ημερίδα της η κλινική σχεδίασε να παρουσιάσει δυο παραδείγματα συνεργατικής φροντίδας μεταξύ των υπηρεσιών παροχής υγείας και ψυχικής υγείας, όπως αναδείχθηκαν από την καθημερινή κλινική της πράξη, δείχνοντας ότι στους απρόσωπους καιρούς που διανύουμε είναι εφικτή μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που επιχειρεί να προσεγγίσει συνολικά τον ασθενή και τις ανάγκες του ως πρόσωπο και με μακρόπνοο σχεδιασμό.