ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Αναρτήθηκε διαγωνισμός και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Νέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του, www.lakepamvotis.gr, στο τμήμα ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί:
Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού :«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων στην Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των καλαμώνων της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» και
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση του Πάρκου ερμηνείας οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και του Κέντρου πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους.