Εκλογές για τον Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών

Νέα

Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, θα προχωρήσει σε εκλογές για την ανάδειξη :
1) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2) Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
3) Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας
Η ψηφοφορία θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων (Γιοσέφ Ελιγιά 5) από ώρα 12:00 το μεσημέρι έως τις 17:00.
Η ταυτοποίηση των μελών γίνεται με την προσκόμιση Βιβλιαρίου Ασθενείας ή Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου Εγγράφου.