ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΝΙΤΩΝ – Έργα εκατομμυρίων στο τεχνικό πρόγραμμα

Νέα

Στάλθηκε χθες στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και στους επικεφαλής όλων των παρατάξεων το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το 2020, πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης το ίδιο βράδυ, με αντικείμενο το πρόγραμμα έργων και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Η τελική έγκριση του προγράμματος έργων θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση που προγραμματίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
Τα σημαντικότερα έργα είναι τα εξής: Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία με πίστωση 717.461,19 ευρώ, Βελτίωση αγροτικών οδών στον Δήμο Ιωαννιτών με πίστωση 600.000,00 ευρώ, Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα με πίστωση 1.000.000,00 ευρώ, Αναβάθμιση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Ιωαννιτών με πίστωση 574.600,00 ευρώ, Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων με πίστωση 1.000.000,00, ευρώ, Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων με πίστωση 1.260.000,00 ευρώ, Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου) με πίστωση 1.000.000,00 ευρώ, Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με πίστωση 1.106.536,23 ευρώ.