ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Διανέμονται τρόφιμα από το ΤΕΒΑ

Νέα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα και τα σημεία όπου θα γίνει η διανομή τροφίμων.
Τα τρόφιμα περιλαμβάνουν είδη παντοπωλείου και η διανομή θα γίνει ως εξής:
11-13/11/2019:
Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης
Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης
Ελεούσα Δήμου Ζίτσας
12-14/11/2019:
Μέτσοβο Δήμου Μετσόβου
Μηλιωτάδες Δήμου Ζαγορίου
Καλπάκι Δήμου Πωγωνίου
13-15/11/2019:
Κόνιτσα Δήμου Κόνιτσας
14-16/11/2019:
Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών
15-19/11/2019:
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών
Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας Δήμου Ιωαννιτών
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών
18-20/11/2019:
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών
19-21/11/2019:
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ όταν προσέρχονται στα σημεία διανομής (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) για παραλαβή προϊόντων να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τα ωράρια λειτουργίας των σημείων διανομής θα είναι 10:00 π.μ. – 15:00.