Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα.
Στα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης συγκαταλέγονται η αποδοχή επιχορήγησης για προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού για την Κεντρική Πλατεία, η έγκριση της παράτασης της σύμβασης προμήθειας που αφορά έργο του ΤΕΒΑ και η κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.