ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Ζητά ειδικό πρόγραμμα για ανέργους επιχειρήσεων που έκλεισαν

Νέα

Υποβολή αιτήματος για ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων που εργάζονταν σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει
Την υποβολή αιτήματος από το Δήμο Αρταίων για την έκδοση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 24μηνης διάρκειας για την απασχόληση ανέργων που εργάζονταν σε μεγάλες επιχειρήσεις που έκλεισαν, όπως η Β.Ι.Κ.Η. σε δημόσιους φορείς, ΟΤΑ Α κα Β βαθμού καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.
Να σημειωθεί, ότι το Σώμα με παλαιότερη απόφασή του (αρ26/2018) είχε εκφράσει την στήριξή του στους πρώην εργαζομένους της Β.Ι.Κ.Η. που έμειναν χωρίς εργασία μετά την αναστολή λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας του εργοστασίου. Επειδή, έκτοτε, παρότι έχει περάσει ένα και πλέον έτος, δεν έχει δοθεί από οποιονδήποτε κάποια λύση και οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν άνεργοι σχεδόν στο σύνολό τους, ο Δήμος προτείνει την έκδοση του ειδικού προγράμματος καθώς θα δοθεί η δυνατότητα, αφενός με σε όσους πλησιάζουν στη σύνταξη να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα που τους λείπουν, αφετέρου δε στους νεότερους να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα και στους φορείς του δημοσίου να καλύψουν μέρος των τεράστιων κενών που υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και της αναστολής των μόνιμων προσλήψεων τα τελευταία χρόνια.

Στήριξη στις καθαρίστριες των παιδικών σταθμών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με ομόφωνη απόφασή του στηρίζει τις συμβασιούχες καθαρίστριες των 12 Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Αρταίων στη δικαστική διεκδίκησή τους για μονιμοποίηση στην εργασία τους. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη συνεργασία και τη δουλειά που κάνουν στους παιδικούς σταθμούς. Για αυτό το λόγο τις στηρίζουμε και ευελπιστούμε στην δικαίωσή τους» ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.
Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με ψήφισμά του στηρίζει τις προσπάθειες των συνεταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Ανέζας-Τσουκαλιού-Ροδιάς για τη μίσθωση του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου «Τσουκαλιό» και μετά τη λήξη της στις 28 Φεβρουαρίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του ιχθυοτροφείου από την Περιφέρεια Ηπείρου.
«Όλοι μας θα πρέπει να στηρίξουμε τις 45 οικογένειες των συνδημοτών μας που αποτελούν τα μέλη του Συνεταιρισμού, ο οποίος με σεβασμό στο περιβάλλον είναι ο μόνος Φορέας που έχει συντάξει οικονομοτεχνικές μελέτες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και των παραγόμενων αλιευμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα.