ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ξεκινά η καταγραφή των κυψελών διαχείμανσης

Νέα

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι ξεκινά η καταγραφή των κυψελών διαχείμανσης. Οι μελισσοκόμοι πρέπει να προσέλθουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, γραφείο 112 (αρμόδιοι υπάλληλοι Παύλος Μαυρογιώργος και Παναγιώτα Λώλη τηλ. 2651364112) για να δηλώσουν τον αριθμό κυψελών διαχείρισης. Η δήλωση είναι υποχρεωτική για τους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων και σε περίπτωση παράλειψης της θα αποκλείονταν από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Καταληκτική ημερομηνία για αίτηση- δήλωση διαχείμανσης είναι η Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση- δήλωση κυψελών διαχείμανσης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019.