Διευκολύνεται η κυβερνησιμότητα των Δήμων

Νέα

Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των δήμων και των Περιφερειών και άλλες διατάξεις που φέρνουν αλλαγές στον «Κλεισθένη» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το διυπουργικό νομοσχέδιο που τέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή.
Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού» θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με τη διαδικασία του επείγοντος την προσεχή Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ στην Ολομέλεια θα εισαχθεί προς ψήφιση την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη.
Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις να συμπράξουν, υπό την προϋπόθεση ότι μια από αυτές είναι η παράταξη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η νέα παράταξη θα λειτουργεί ως ενιαία και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές.
Στο δήμο Ιωαννιτών και με δεδομένη την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των συζητήσεων μεταξύ των παρατάξεων, φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για μία συνεργασία τουλάχιστον τριών παρατάξεων, ώστε η νέα δημοτική αρχή να έχει το περιθώριο των κινήσεων και των ελιγμών, για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της.
Ορίζεται, επίσης, ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι από τον συνδυασμό του δημάρχου ή του περιφερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα στους 231 δήμους και στις επτά Περιφέρειες, όπου λόγω της απλής αναλογικής των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες δεν διαθέτουν την πλειοψηφία στα δημοτικά – περιφερειακά συμβούλια, καθώς δεν εξασφάλισαν από την Α’ Κυριακή τουλάχιστον 50%.
Εισάγεται νέα διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού των δήμων και των Περιφερειών, καθώς και του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος, του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας και του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη και εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.
Σειρά από αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μεταφέρονται στην Οικονομική Επιτροπή προς άμεση λήψη αποφάσεων. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η μεταφορά κρίνεται σκόπιμη γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία των δήμων και των Περιφερειών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συμβούλια θα ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των δήμων και των Περιφερειών.
Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε ένα έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό τους.
Καταργείται ο θεσμός του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή, που προβλέπει ο «Κλεισθένης» και επανέρχεται σε ισχύ ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αντίστοιχα που θεσμοθετήθηκαν με τον «Καλλικράτη».

Θετική εκτίμηση από τον Μ. Πλιάκο

Ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχ. Πλιάκος χαρακτήρισε απόλυτα θετικές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου γιατί επιλύουν στη βάση τους και στον καλύτερο δυνατό χρόνο, πριν τα προβλήματα προκύψουν στην πορεία, ζητήματα που ήταν βέβαιο, ότι θα προέκυπταν στα δημοτικά συμβούλια.
«Θα ήταν τόσα πολλά τα προβλήματα που θα βρίσκαμε μπροστά μας, που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστούν και θεωρώ, ότι σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και το υπουργείο. Διαφορετικά, θα είχαμε εκλεγμένους δημάρχους, που δε θα μπορούσαν να ασκήσουν διοίκηση και να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους», σημείωσε ο κ. Πλιάκος.
Ο δήμαρχος Ζίτσας στο μεταξύ αναφέρθηκε και σε ένα από τα ζητήματα που έθεσε στον υπουργό κ. Θεοδωρικάκο στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση πριν λίγες ημέρες και το οποίο αφορούσε στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή της ΣΑΤΑ.
«Δεν είναι λογικό, η κατανομή της ΣΑΤΑ να λαμβάνει υπόψιν της μόνο τα πληθυσμιακά δεδομένα των δήμων. Ζήτησα από τον υπουργό να εξεταστούν και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι τα χιλιόμετρα των αγροτικών δρόμων, τα δίκτυα ύδρευσης και οι δημοτικοί φωτισμοί και να υπάρχει μία ενίσχυση αναλογική. Επίσης, ζήτησα να αλλάξουν και τα κριτήρια που αφορούν το χαρακτηρισμό κάποιων δήμων ως «ορεινοί». Ο δήμος Ζίτσας δεν πληροί τα κριτήρια της ορεινότητας, γιατί ορεινές χαρακτηρίζονται οι περιοχές του σε ποσοστό 45%. Αυτό είναι άδικο και γι’ αυτό καταθέσαμε την πρόταση στον κ. υπουργό που την είδε με θετικό μάτι και ζήτησε από τις υπηρεσίες του υπουργείου να την επεξεργαστούν», ανέφερε ο κ. Πλιάκος.