Διαγραφές και απαλλαγές μισθωμάτων για τις επιχειρήσεις

Νέα

Με απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω της πανδημίας

Στη διαγραφή μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και την απαλλαγή από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας ο Δήμος υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται βαρύ πλήγμα από την πανδημία. «Βιώνουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση όλοι μας. Το αποτύπωμα στην τοπική οικονομία είναι ήδη εμφανές. Χρειάζεται η συνεργασία όλων μας ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε να επαναχαράξουμε την πορεία μας», τόνισε ο κ. Βάββας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι διαγραφές των ήδη βεβαιωμένων μισθωμάτων και των αντίστοιχων προσαυξήσεων που αφορούν στο έτος 2020 θα γίνουν από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και θα εγκριθούν από την οικονομική επιτροπή κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (στο [email protected]) από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, με συνυποβολή δικαιολογητικών.

Τυχόν καταβληθέντα ενοίκια θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις μισθωμάτων. Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις των αντίστοιχων μηνών διαγράφονται.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και μειώσεις εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί και αφορούν το έτος 2021 θα εφαρμοστούν κατά την διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων βεβαιωτικών καταλόγων από το τμήμα Εσόδων του Δήμου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων.

Αναλυτικά οι μειώσεις μισθωμάτων αποτυπώνονται στον πίνακα.

 

Χρονική περίοδος

 

Είδος επιχείρησηςΠοσοστό μείωσης  μισθώματοςΚΥΑ προσδιορισμού ΚΑΔ Δραστηριότητας
Μάρτιος  2020Κλειστοί με κρατική εντολή (όχι τα περίπτερα)-40%Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.20 (ΦΕΚ 833 Β’/12.3.20)

ΔΙα/ΓΠ.οικ.19024/2020 – ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020

Απρίλιος-Μάιος 2020Κλειστοί με κρατική εντολή-40%Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.20 (ΦΕΚ 833 Β’/12.3.20

ΔΙα/ΓΠ.οικ.19024/2020 – ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020

Πληττόμενοι και περίπτερα-40%Α.1061/26.03.2020 ΦΕΚ: 1043 Β’/26.03.2020

Α.1086/13.04.20  (ΦΕΚ 1388 / 14.04.2020 τ. Β

Ιούνιος  2020Κλειστοί με κρατική εντολή  / Πληττόμενοι & περίπτερα-40%Α.1135/09.06.2020 (ΦΕΚ 2219/10.06.2020 τ Β’)
Ιούλιος 2020Πληττόμενοι-40%Α.1146/15.06.2020 (ΦΕΚ 2449/19.06.2020 τ. Β’),

Α. 1164/09.07.2020 (ΦΕΚ 2867/15.07.2020 τ. Β’)

Ιούλιος – Αύγουστος 2020Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές

 

 

-40%Α. 1164/09.07.2020 (ΦΕΚ 2867/15.07.2020 τ. Β’)

Α. 1170/20.07.2020 (ΦΕΚ 3048/22.07.2020 τ. Β’)

Σεπτέμβριος 2020Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές-40%A. 1214/24.09.2020 (ΦΕΚ 4181/28.09.2020 τ. Β’)
Λοιποί: Προαιρετική (όχι τα περίπτερα)30% κατ’ ελάχιστοA. 1213/24.09.2020 (ΦΕΚ 4180/28.09.2020 τ. Β’)

 

Οκτώβριος 2020Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές, :Μόνον προαιρετική (30% κατ’ ελάχιστο)Α. 1225/07.10.2020 (ΦΕΚ 4469/09.10.2020 τ Β’)

 

ΛοιποίΜόνον προαιρετική (30% κατ’ ελάχιστο)
εδρεύει σε περιοχή που  εντάχθηκε για (14) ημέρες σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»,Υποχρεωτική  -40%Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11.10.2020 τ.Β’ 4484),

Α. 1252/20.11.2020 (ΦΕΚ 5203/24.11.2020 τ. Β’)

Νοέμβριος 2020Κλειστοί με κρατική εντολή-40%Α.1251/20.11.2020 ΦΕΚ 5204/24.11.20 τ. Β’

Α. 1047/2021 – ΦΕΚ 898/Β/8-3-2021

Πληττόμενοι & περίπτερα-40%Α.1251/20.11.2020 (ΦΕΚ 5204/24.11.20 τ. Β’

Α. 1047/2021 – ΦΕΚ 898/Β/8-3-2021

Δεκέμβριος 2020Κλειστοί με κρατική εντολή-40%Α.1274/14.12.2020 (ΦΕΚ 5577/17.12.2020 τ. Β’) &   Α.1048/2021 – ΦΕΚ 898/Β/8-3-2021
Πληττόμενοι & περίπτερα-40%Α.1274/14.12.2020 (ΦΕΚ 5577/17.12.2020 τεύχος Β’)

Α.1048/2021 – ΦΕΚ 898/Β/8-3-2021

Ιανουάριος 2021Κλειστοί με κρατική εντολή-100%Α. 1025/09.02.2021 (ΦΕΚ 538/11.02.2021 τ. Β’)
Πληττόμενοι και περίπτερα-40%
Φεβρουάριος 2021Κλειστοί με κρατική εντολή-100%Α. 1025/09.02.2021 (ΦΕΚ 538/11.02.2021 τ. Β’)
Πληττόμενοι και περίπτερα-40%
Μάρτιος 2021Κλειστοί με κρατική εντολή-100%αναμένεται να εκδοθεί
Πληττόμενοι και περίπτερα-40%