ΔΕΥΑΙ-Ασθενές σήμα κορωναϊού στα λύματα

Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις της 16ης και 17ης σειράς δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της δέκατης έκτης σειράς έδειξαν θετικά σήματα στην περιοχή του Άλσους και στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού. Στις αναλύσεις της 17ης σειράς τα σήματα αυτά δεν επανεντοπίστηκαν.

Η 17η ανάλυση έδειξε μόνο ένα ασθενές θετικό σήμα στην περιοχή της Λεωφόρου Μακαρίου. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις συνεχίζονται.