Αυξημένη επιθυμία πληροφόρησης για τα Ηπειρωτικά προϊόντα

Νέα

Η έρευνα συμπεριέλαβε 1707 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα και υλοποιήθηκε μέσω διαδικτύου

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε και η τρίτη κατά σειρά έρευνα αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου, με την συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά με τις νέες τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στην νέα μετά Covid-19 εποχή ως προς τα Ηπειρωτικά και τα λοιπά ελληνικά, παραδοσιακά τρόφιμα.  Αυτή την φορά μελετήθηκε η επιθυμία των καταναλωτών ως προς τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας που αυτοί θέλουν να γνωρίζουν πριν επιλέξουν ένα τρόφιμο.

1707 οι καταναλωτές από όλη την Ελλάδα

Η έρευνα συμπεριέλαβε 1707 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε μέσω διαδικτύου τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2021, και συμπεριελάμβανε συνολικά 20 διακριτές ερωτήσεις «πληροφοριών»  κατανεμημένες στις 5 κατηγορίες που εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω.

Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν να είναι πιο απαιτητικοί για πληροφόρηση ως προς τα Ηπειρωτικά παραδοσιακά τρόφιμα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά.  Αν και για τις πληροφορίες «στην συσκευασία» των Ηπειρωτικών τροφίμων δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ (μόνο 55%) σε σύγκριση με των υπόλοιπων ελληνικών (68%), και για τις πληροφορίες «διαδικασίας παραγωγής» σχετικά το ίδιο, 74% για τα Ηπειρωτικά, και 77% για τα λοιπά ελληνικά,  στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιθυμία τους για πληροφόρηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη ως προς τα Ηπειρωτικά τρόφιμα. Συγκεκριμένα θέλουν πληροφορίες για «τις προσωπικές εμπειρίες με τα Ηπειρωτικά τρόφιμα» σε ποσοστό 78% σε σύγκριση με το 65% για τα λοιπά ελληνικά, για το ίδιο «το Ηπειρωτικό τρόφιμο» σε ποσοστό 87% και το σημαντικότερο για «την ποιότητα του Ηπειρωτικού τρόφιμου» σε ποσοστό 94%.

Πληροφορίες που ζητούν οι καταναλωτές στο τρόφιμο

Πάνω

στην συσκευασία

Το ίδιο το τρόφιμοΤην ποιότητα τουΤην διαδικασία

παραγωγής

Τις προσωπικές

Εμπειρίες

Ελληνικά

παραδοσιακά τρόφιμα

68%64%69%77%65%
Ηπειρωτικά

παραδοσιακά τρόφιμα

55%87%94%74%78%

* %: το σύνολο των απαντήσεων «αρκετά σημαντικά» + «πολύ σημαντικά» που έδωσαν οι ερωτηθέντες ανά κατηγορία για τα παραδοσιακά τρόφιμα

Ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος  Καχριμάνης αναφερόμενος στα ευρήματα της νέας αυτής έρευνας ανέφερε: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο για την διερεύνηση του καταναλωτή στην «νέα» μετά κορωνοϊό εποχή αποφέρει ήδη σημαντικά ευρήματα. Η πρώτη έρευνα μας έδειξε την υψηλή στις προτιμήσεις των καταναλωτών εκτίμηση για τα Ηπειρωτικά τρόφιμα, και η δεύτερη έρευνα μας έδειξε ότι αυτή προκύπτει από την εμπιστοσύνη τους στην αυθεντικότητα, στην βιωσιμότητα και στην υγιεινή των τροφίμων μας, χωρίς να είναι σίγουροι για την ασφάλεια και την γευστικότητα τους», σημείωσε.

«Τα ευρήματα των ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και από τους παραγωγούς μας στον σχεδιασμό, τυποποίηση, προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην νέα εποχή που έρχεται.  Με αφετηρία τα μέχρι τώρα ευρήματα των ερευνών σχεδιάζουμε με το πανεπιστήμιο την επόμενη έρευνα συνέχεια της προηγούμενης.  Να σημειώσω τέλος ότι οι εν λόγω έρευνες είναι και μία «έμμεση» διαφήμιση των παραδοσιακών τροφίμων δεδομένου ότι έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με πάνω από 1500  καταναλωτές πανελλαδικά κάθε φορά που συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο», κατέληξε.