ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – Πρώτα βήματα για συνεργασία

Νέα

Θετική διάθεση φαίνεται πως έχει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και η παράταξή του Ενότητα Πολιτών-Νέα Γιάννενα για συνεργασία με τον νεοεκλεγέντα Μωυσή Ελισάφ.

Μέσω ανακοίνωσής του ο κ. Μπέγκας σημειώνει πως ναι μεν υπάρχει η βάση για τη συγκρότηση δημιουργικής πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πως ακόμη χρειάζεται να ακολουθήσει συνάντηση για συζητηθούν ορισμένα επιμέρους ζητήματα. Επίσης υπογραμμίζει πως η σύγκλιση απόψεων και η συναίνεση αποτελούν βασικές αρχές της παράταξής του.

«Η παράταξη μας “Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα”, τόσο μέσα από την ιστορική της διαδρομή, όσο και από τον τρόπο που άσκησε εξουσία ως Δημοτική Αρχή, έχει αποδείξει ότι οι λογικές της χρηστής διοίκησης, των συγκλίσεων και των συναινέσεων, αποτελούν βασικές της αρχές και αξίες.

Με ιδιαίτερη προσοχή μελετήσαμε τους άξονες που θέσατε, ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο προγραμματικής σύγκλησης μεταξύ των δύο δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούμε.

Η συγκρότηση δημιουργικής πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση των αξόνων που προτείνετε, με σκοπό τη διακυβέρνηση του Δήμου σε προοδευτική κατεύθυνση. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για προσπάθεια επικοινωνίας δύο αυτοδιοικητικών παρατάξεων με κοινές καταβολές και ρίζες και με βασικό τους στόχο την επίτευξη συγκλίσεων και συναινέσεων σε προοδευτική κατεύθυνση».

Στόχος, όπως αναφέρει ο κ. Μπέγκας, είναι να αξιοποιηθεί αφενός το έργο που έχει γίνει από την παρούσα Δημοτική Αρχή, αφετέρου να τεθούν σε εφαρμογή οι κοινές προγραμματικές δηλώσεις των δύο παρατάξεων, και όλα αυτά προς όφελος των πολιτών. «Οι βασικοί άξονες που καταθέτετε με την πρότασή σας για την οριοθέτηση του πλαισίου προγραμματικής σύγκλισης, αποτελούν μια κατ΄ αρχήν βάση συζήτησης και προϋποθέτουν την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση, έτσι ώστε και το σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, αλλά και οι ώριμες προτάσεις που επεξεργαστήκαμε για την επόμενη δημοτική περίοδο να αποτελέσουν μια σοβαρή βάση για ακόμα μεγαλύτερο έργο, αξιοποιώντας από κοινού τις προγραμματικές διακηρύξεις των δύο παρατάξεων», τονίζει.

Καταλήγοντας, ο νυν Δήμαρχος προτείνει αντιπροσωπείες των δύο παρατάξεων να συναντηθούν για να συζητήσουν το κοινό πλαίσιο προγραμματικής σύγκλισης και τις προγραμματικές διακηρύξεις της κάθε παράταξης και καλεί τα «Γιάννενα Νέα Εποχή» να προτείνουν τον τόπο και την ώρα συνάντησης.

Σημειώνεται πως η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» είχε στείλει επιστολή στην «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα» στις 4-8-2019 στην οποία τής κοινοποιούσε τους βασικούς άξονες πρότασης με στόχο τη δημιουργία πλαισίου προγραμματικής σύγκλησης για την συγκρότηση δημιουργικής πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ