ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για διδασκαλία σε προσφυγόπουλα

Νέα

Πάνω από 13.500 χιλιάδες παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά πρόσφυγες και μετανάστες το οποίο εφαρμόστηκε και συνεχίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
Παιδιά όλων των ηλικιών εντάχτηκαν σε σχολεία μέσω των Δομών ενώ με την βοήθεια των εκπαιδευτικών προσπάθησαν να ενσωματωθούν στην ελληνική πραγματικότητα και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05 και γενικής παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου Γυμνασίου, τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού, τη Unicef και τη Solidarity Now διοργάνωσαν επιμορφωτικό πρόγραμμα 35 ωρών για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιελάμβανε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων από αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης παιδιών που προέρχονται από άλλες χώρες και χρειάζονται στήριξη και βοήθεια στην εκμάθηση τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και του νέου τρόπου ζωής.
Σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κώστα Καμπουράκη, είναι να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολύγλωσσες, πολυπολιτισμικές και διαφορετικών ταχυτήτων τάξεις, υιοθετώντας αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και ενσωματώνοντας με δημιουργικό τρόπο διαπολιτισμικές – ενδυναμωτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες.
Ο κ. Καμπουράκης αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που έχει υιοθετήσει η χώρα μας καθώς όπως είπε η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση υποδοχής και εκπαίδευσης των παιδιών.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής του 2ου Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ιωαννίνων. Όπως είπε, από την έναρξη της λειτουργίας του σχολείου δεχόταν μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων υπογραμμίζοντας το ρόλο του σχολείου που γνωρίζει το αντικείμενο της εκπαίδευσης παιδιών διαφορετικών εθνικοτήτων.
Στην ίδια εκδήλωση έγινε και μία αναλυτική παρουσίαση του αριθμού των δομών εκπαίδευσης και του μαθητικού δυναμικού που έχει ενταχθεί στις δομές εκπαίδευσης των Ιωαννίνων.
Την περίοδο 2017-2018 λειτούργησαν δύο ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων), με 40 μαθητές και τρεις τάξεις υποδοχής με 26 μαθητές.
Την περίοδο 2018-2019 λειτούργησαν δύο ΔΥΕΠ με 60 μαθητές, στο 2ο και το 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, και 15 τάξεις υποδοχής με 162 μαθητές, ενώ για το 2019 – 2020 προβλέπεται συνολικά η λειτουργία 26 τάξεων υποδοχής, με ανώτερο αριθμό 287 μαθητών.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ