Αντίστροφη μέτρηση για το νέο Εξοικονομώ

Νέα

Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 13 του μήνα για να υποδεχτεί τις αιτήσεις για μονοκατοικίες και διαμερίσματα.  

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο Εξοικονομώ. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 13 του μήνα για να υποδεχτεί τις αιτήσεις για μονοκατοικίες και διαμερίσματα.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη για όλη χώρα.

Το νέο πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο μηχανικός Πέτρος Μπούγιας, διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό. «Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ».

Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια ή με άτοκο δάνειο. Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας.

Τέλος σημαντικό είναι να θυμούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταγεί βάσει Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης» συμπληρώνει ο κ. Μπούγιας καλώντας τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν σε αρμόδιους που θα τους βοηθήσουν στις αιτήσεις αλλά και στην διαδικασία.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ