Αλλάζουν τα ΙΕΚ με το νομοσχέδιο Κεραμέως

Νέα

Οι ειδικότητες θα επιλέγονται από την τοπική κοινωνία

Τις αλλαγές και τις διευκρινήσεις αναμένουν οι διοικήσεις των ΙΕΚ προκειμένου να δουν πως θα εξελιχθεί το πλαίσιο διδασκαλίας αλλά και οι ειδικότητες που θα εισαχθούν.

Ουσιαστικά, το υπουργείο αλλάζει όλο το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προωθεί μεταξύ άλλων πρότυπα ΕΠΑΛ ενώ ανοίγει την πόρτα πανεπιστημιακών τμημάτων για τους αποφοίτους των ΙΕΚ.

Ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρει και ο διευθυντής των ΔΙΕΚ Ιωαννίνων Μιχάλης Αλεξίου, είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), «από λύση ανάγκης για τους λίγους ή τους πιο αδύναμους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για τους πολλούς και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προσφέροντας στους νέους μας εναλλακτικές, ουσιαστικές επιλογές και ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Ειδικότητες σύμφωνα με την αγορά…

Συνοπτικά και σύμφωνα με τον κ. Αλεξίου, στα ΙΕΚ θα παρέχονται σταδιακά ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας.
Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, από ειδικότητες ‘ακίνητες’, παγιωμένες με τα χρόνια, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, αναντίστοιχες με τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, για να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου και μετά την επιτυχή παρακολούθηση των ΙΕΚ να έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. και να κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) ή ισότιμο τίτλο.
Η δυνατότητά πρόσβασης δεν θα αφορά όλα τα τμήματα των Α.Ε.Ι., αλλά μόνο αυτά συναφούς ειδικότητας με αυτή του διπλώματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ