Τελετή παράδοσης-παραλαβής της πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου

Εκδηλώσεις

Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα της τελετής έχει ως εξής:

·    Έκθεση Πεπραγμένων Πρυτανείας 2018-2022 από τον απερχόμενο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη

·    Επίδοση του Πρυτανικού Διασήμου από τον απερχόμενο Πρύτανη, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη στη νέα Πρύτανη, Καθηγήτρια κυρία Άννα Κ. Μπατιστάτου

·    Παρουσίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

·    Ομιλία από την Πρύτανη, Καθηγήτρια κυρία Άννα Κ. Μπατιστάτου

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.