Στα Γιάννενα Ευρωπαϊκό Συνέδριο για περιβαλλοντικούς ρύπους

Εκδηλώσεις

Στο συνεδριακό κέντρο «Παπούλιας» με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ομιλητών

Οι περιβαλλοντικοί μικρορύποι όπως φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις, πλαστικοποιητές κ.α. καταλήγουν στα διαφορετικά περιβαλλοντικά υποστρώματα (έδαφος, νερό, ιζήματα, αέρας, οργανισμοί) και στα τρόφιμα μετά την εφαρμογή ή την χρήση προϊόντων σε γεωργικές, αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Υφίστανται μια σειρά φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που καθορίζουν την τύχη και τη μεταφορά των υπολειμμάτων τους και των ενδιάμεσων προϊόντων διάσπασής τους (μεταβολίτες).

Η μελέτη των παραπάνω διεργασιών, η παρακολούθηση των επίπεδων ρύπανσης και ο σχεδιασμός νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση τους αποτελούν πεδία αιχμής για τις εργασίες του «11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα τα Φυτοφάρμακα και τους συναφείς οργανικούς μικρορύπους στο περιβάλλον που διεξάγεται έως 26 Ιουνίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας» και διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Α.) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Ιωαννίνων και άλλους φορείς.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης εξήγησε ότι οι τεχνικές και μεθοδολογίες προσδιορισμού των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και άλλων συναφών οργανικών τοξικών ενώσεων, που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, επιτρέπουν την ανίχνευση συνεχώς μεγαλύτερου αριθμού ενώσεων/προϊόντων μετασχηματισμού, τον προσδιορισμό τους σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων και την αξιολόγηση τοξικών επιδράσεων.

«Το Συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει το 2020 αλλά εξαιτίας της πανδημίας διεξάγεται τώρα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι καθώς συμμετέχουν αξιόλογοι έλληνες και ξένοι ομιλητές που παρουσιάζουν νέα δεδομένα αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και το διεθνή χώρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου που αναφέρθηκε στις νέες αναλυτικές τεχνικές αλλά και στην ασφάλεια των τροφίμων σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν διεξοδικά και με μελέτες και στοιχεία όλα τα δεδομένα αναφορικά με τις δυνατότητες ελέγχου ώστε να μειωθούν οι ρύποι που φτάνουν μέσω της τροφικής αλυσίδας στον τελικό αποδέκτη, τον άνθρωπο.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ