Κεντρική εκδήλωση των μαθητών του 3ου ΕΠΑΛ για την αργυροτεχνία

Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ» οι μαθητές συμμετέχουν και υλοποιούν σχέδια δράσης με στόχο αφενός την συμμετοχή και αφετέρου την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των σχολείων.
Οι μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, καταπιάστηκαν με ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την Αργυροτεχνία- την Λαϊκή παραδοσιακή, τη Γιαννιώτικη τέχνη.
Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες.
Η Διευθύντρια Κρανιώτη Σοφία και η υπεύθυνη προγράμματος Σωτηρία Σιανδραβέλη καλωσόρισαν τη Δευτέρα μαθητές, εκπαιδευτικούς και φορείς που είχαν κληθεί να συμμετάσχουν στην κεντρική εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρότζεκτ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των δράσεων που έκαναν ενώ σημαντικές εμπειρίες αποκόμισαν και από τις επισκέψεις τους σε χώρους άρρηκτα συνδεδεμένους με την αργυροτεχνία.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ