Γ΄ Συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου

Εκδηλώσεις

Στις 19 Ιανουαρίου αρχίζει το Γ΄ Συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο στη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου

Το Συνέδριο θα γίνει διαδικτυακά από την Τετάρτη 19 ως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αυτού η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων θα συμμετέχει με 15 προφορικές και 9 επιτοίχιες ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούν στο πολυσχιδές έργο της Εφορείας μας για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού Ιωαννίνων και του ευρύτερου ηπειρωτικού χώρου. Οι εισηγήσεις θα καλύπτουν διαχρονικά θέματα από την προϊστορική περίοδο έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια.

  • Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό στον εξής σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9l5jNKGf2V_kpo7hM6rAPzpLKgEMEoNScEJr3BZkWW81%40thread.tacv2/1641901024057?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%229a8f0f6f-6fa1-425f-ba60-730dc20036c0%22%7d

  • Οι επιτοίχιες ανακοινώσεις θα είναι ψηφιακά αναρτημένες στον σύνδεσμο:

http://www.hist-arch.uoi.gr/images/pdf/archaeological_activity/posters.pdf