Μία εταιρία για τον φωτισμό LED των Ιωαννίνων

Τοπικά

Αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον οδοφωτισμό Δήμου  Ιωαννιτών

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Ιωαννιτών» με εκτιμώμενο κόστος 15.447.592 ευρώ πέραν ΦΠΑ.

Έχει κατατεθεί μία προσφορά της «Ένωσης Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGON LED A.E.». Ήδη, σημειώνεται, άρχισε η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.