Ξανά στην Οικ. Επιτροπή η διακήρυξη του διαγωνισμού για τα LED

Τοπικά

 

Στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ιωαννιτών αναμένεται να συζητηθεί άμεσα η διορθωμένη διακήρυξη του διαγωνισμού για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού με led, με δεδομένο πως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ITV, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διόρθωσης των παραμέτρων, που είχε επισημάνει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Υπενθυμίζεται πως η Αρχή πριν μερικούς μήνες είχε ακυρώσει τον διαγωνισμό με το σκεπτικό πως τα τεύχη της σύμβασης και οι τεχνικές τους προδιαγραφές είχαν ασάφειες και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο. Πλέον η διακήρυξη διορθώθηκε, ακολουθώντας παράλληλα και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας που ισχύει από τις αρχές Ιουνίου, και αναμένεται να συζητηθεί και από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ώστε να προχωρήσει σύντομα και ο διαγωνισμός. 

 

Κατασκευή κόμβου με ή χωρίς το ΕΣΠΑ 

 

Από την άλλη πλευρά, μια δυσάρεστη εξέλιξη έγινε γνωστή για το έργο του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο ΠΕΑΚΙ, που είχε προταθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου, μετά από αρνητική αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία προκάλεσε και έντονη δυσαρέσκεια στον δήμο Ιωαννιτών. 

Η αρνητική αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής εδράζεται στο ότι δεν προβλέπεται η εκτέλεση έργων που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα τη μετακίνηση των πεζών.

Από την άλλη όμως, ο δήμος Ιωαννιτών επισημαίνει, ότι η εγκεκριμένη μελέτη των περιβαλλοντικών όρων, με τη σύμφωνη γνώμη πλειάδας καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και επιστημόνων, όπως οι συγκοινωνιολόγοι, είναι ξεκάθαρη ως προς το συγκεκριμένο σημείο της μετακίνησης των πεζών στον κόμβο, όπου αναφέρεται σαφώς στη μελέτη ότι: «Στους κλάδους του κόμβου δεν προβλέπονται διαβάσεις πεζών. Οι υφιστάμενες διαβάσεις καταργούνται και οι κινήσεις συστήνεται να αντικατασταθούν από πεζογέφυρες. Στην αρχή της περιφερειακής οδού υπάρχει ήδη κατασκευασμένη πεζογέφυρα οπότε συστήνεται οι πεζοί να καθοδηγούνται προς αυτήν με εφαρμογή κιγκλιδωμάτων στην οριογραμμή του οδοστρώματος. Στην Ε.Ο. συστήνεται η κατασκευή πεζογέφυρας ώστε να μη διακοπεί η επικοινωνία του πανεπιστημιακού ιδρύματος με το Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως επειδή ακριβώς η πρόταση για την κατασκευή, ένταξη και χρηματοδότηση του έργου είχε απορριφθεί αρχικά, για ελλείψεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο δήμος Ιωαννιτών είχε ζητήσει και είχε λάβει τεχνική βοήθεια από την Διαχειριστική Αρχή, που συμμετείχε στη σύνταξη της μελέτης των περιβαλλοντικών πόρων, καταλήγοντας στην οριστική πρόταση, η οποία όμως απορρίφθηκε από την ίδια υπηρεσία…

Ο δήμος Ιωαννιτών πάντως θα προχωρήσει στην κατασκευή του ισόπεδου κόμβου στο ΠΕΑΚΙ, ανεξάρτητα από την αρνητική παραπάνω εξέλιξη, με την απόρριψη χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, αλλά προτίθεται να υλοποιήσει το έργο, με ίδιους πόρους.