Σύμβαση για τη βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών

Τοπικά

Υπογραφή σύμβασης για τη βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών

Τη σύμβαση για τη βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου με τον ανάδοχο του έργου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 100 χιλιάδων ευρώ.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο.

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ομαδοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και τα αιτήματα των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

• Τμήματα που η ασφαλτική στρώση παρουσιάζει ρωγμές τύπου «αλιγάτορα»

• Τμήματα που λόγω κατασκευής δικτύων κοινής ωφέλειας (αποχέτευσης, ύδρευσης οπτικές ίνες κ.λ.π.) παρουσιάζονται κατά μήκος και κατά πλάτος των οδών αυλάκια

• Τοπικές παραμορφώσεις (πτυχώσεις, καθιζίσεις, διογκώσεις)

• Τοπικές αποσυνθέσεις (αποκόλληση αδρανών, λακκούβες)

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι:

• Κοπή της ασφάλτου

• εκσκαφή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής

• κατασκευή στρώσης βάσης

• κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας