Συμφωνία για τη λειτουργία των ΣΜΑ

Τοπικά

Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28-7-2021 αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ, 2016).

Για το σημαντικό θέμα της έναρξης λειτουργίας των ΣΜΑ εγκρίθηκε από το σώμα με αυξημένη πλειοψηφία η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου» με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι 12 μήνες (και επιπλέον προαίρεση 6 μήνες) ο δε συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε για ακόμη μια φορά ξεκάθαρο από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Νίκ. Καλαντζή ότι η λειτουργία των ΣΜΑ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ήπειρο. Όπως ανέφερε: Θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρογκα οι απομακρυσμένοι κυρίως Δήμοι με τη μεταφορά των απορριμμάτων τους στη Μονάδα Επεξεργασίας με τα λιγοστά και παλιάς τεχνολογίας απορριμματοφόρα τους. Γενικότερα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων είναι προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Ακόμη, εγκρίθηκε από το Δ.Σ Α.Σ.Δ.Σ.Α η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό». Η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι 6 μήνες με προϋπολογισμό 454.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Νίκ. Καλαντζής τόνισε ότι η συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη υπηρεσία που στοιχίζει στον ΑΣΔΣΑ περίπου 1,2 εκατ. ευρώ το χρόνο γίνεται διότι δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη οι ΣΜΑ, στη λειτουργία των οποίων εμπεριέχεται/αντιμετωπίζεται και το θέμα της μεταφοράς υπολείμματος. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε από το ΔΣ ΑΣΔΣΑ η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης για την  κατασκευή του ΣΜΑ Πρέβεζας προϋπολογισμού 256.000 ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί το δίκτυο των ολοκληρωμένων ΣΜΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η υποβολή για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ της πράξης: «Μονάδες Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων ΠΕ Θεσπρωτίας και ΠΕ Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου και αποδοχή ιδίας συμμετοχής στην πράξη» συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, αποφασίστηκε από το Δ.Σ του Α.Σ.Δ.Σ.Α Δ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου η Έγκριση Διακοπής σύμβασης με την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Καρβουναρίου και έγκριση απαιτούμενων ενεργειών λόγω πλήρωσης κυττάρου Α΄ φάσης καθώς και την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού, παρακολούθησης των εγκαταστάσεων, φύλαξης του χώρου.

Στο τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Νίκ. Καλαντζής τόνισε ότι ο Α.Σ.Δ.Σ.Α Δ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου είναι εδώ για να επιτελέσει το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί από την Πολιτεία. «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο φορέας έχει Περιφερειακή εμβέλεια και αρμοδιότητα και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου αντιμετωπίζονται ενιαία και σε κοινή βάση όπως αποδεικνύεται άλλωστε και με την εγκεκριμένη ενιαία τιμολογιακή πολιτική του συνδέσμου μας», ανέφερε. 

Σημειώνεται πως τεχνικής φύσεως λόγοι δεν επέτρεψαν την μετάδοση της συνεδρίασης στο κανάλι του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου στο youtube.