Σημαντικό βήμα για το νέο εργοτάξιο του Δήμου

Τοπικά

Το έργο αποτελεί εμβληματική παρέμβαση με σημαντική κοινωνική, οικονομική, διοικητική και περιβαλλοντική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία

Στην έγκριση της μελέτης, κατασκευής και των όρων δημοπράτησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου προχώρησε την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή, ένα έργο «μείζονος σημασίας και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας» όπως το χαρακτηρίζει η ανακοίνωση του δήμου, το οποίο δρομολογείται μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, το έργο αποτελεί εμβληματική παρέμβαση με σημαντική κοινωνική, οικονομική, διοικητική και περιβαλλοντική ωφέλεια για την τοπική κοινωνία. Γίνεται δε πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία που υπήρξε με όλες τις παρατάξεις κατά το προηγούμενο διάστημα και την κοινή στάση για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος του δήμου.

«Σήμερα οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου γειτνιάζουν με το ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης. Πέραν αυτού παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και δεν πληρούν τα κριτήρια που αφορούν στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος», τονίζει.

Ειδικότερα, το έργο έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και αφορά στη μελέτη και κατασκευή σύγχρονων κτιριακών υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων όπου θα μεταστεγαστούν τμήματα του Δήμου Ιωαννιτών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και το Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων.

Πού μεταφέρεται

Η θέση για την μεταφορά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, τοποθετείται στο αγροτεμάχιο 159β της  Οριστικής Διανομής Ανατολής (έτους 1930), το οποίο – λόγω έργων του Αναδασμού Νεοχωρόπουλου,- κατατμήθηκε σε τρία αυτοτελή τμήματα.

Η προτεινόμενη θέση των νέων εγκαταστάσεων του εργοταξίου βρίσκεται στο κέντρο του λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο προσβάσιμο στους δημότες, που συχνά καλούνται να μεταβούν επιτόπου για την επίλυση υποθέσεων τους. Το γεγονός αυτό ενισχύεται σημαντικά με την ύπαρξη σημαντικών οδικών αξόνων (οδός Νιάρχου, Περιφερειακή Οδός κλπ) που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Σημειώνεται, επίσης, πως η άμεση ωφέλεια του Δήμου είναι η απαλοιφή του μισθώματος που καταβάλλεται στο Δημόσιο για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργοταξίου, ενώ τονίζεται πως για την υλοποίηση του έργου, θα εκπονηθεί μία σειρά μελετών: Γεωτεχνικές έρευνες, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτηρίων, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, οριστική στατική μελέτη, οριστική μελέτη εγκαταστάσεων, οριστική μελέτη εφαρμογής, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού και τέλος, σύνταξη του φακέλου για την οικοδομική άδεια.

Αφού ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των εργασιών, ο ανάδοχος του έργου θα συντάξει και θα υποβάλει στην υπηρεσία προς έγκριση την μελέτη εφαρμογής η οποία αποτελεί συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.