Σημαντικές παρεμβάσεις στην «καρδιά» της πόλης

Τοπικά

1,3 εκατομμύρια για παρεμβάσεις στην «καρδιά» του αστικού ιστού αφορά η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου με τον ανάδοχο. Πρόκειται για το έργο ολοκλήρωσης

συνδέσεων υφιστάμενων δικτύων πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε οδούς που βρίσκονται στο κέντρο του αστικού ιστού.

Με τα έργα αυτά η δημοτική αρχή επιδιώκει την διασύνδεση των πεζοδρομήσεων με τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρομίων με διαπλατύνσεις αλλά και δημιουργία νέων διαβάσεων όπως και η απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων.

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου τόνισε ότι πρόκειται «για μία πολύ σημαντική παρέμβαση στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης που θα απαντήσει σε συσσωρευμένα προβλήματα».

Ο αντιδήμαρχος Έργων από την πλευρά του Γιώργος Αρλέτος υπογράμμισε ότι «με τα έργα που θα γίνουν θα αντιμετωπιστούν κυκλοφοριακά προβλήματα ενώ θα δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για τους πεζούς».

Πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις θα αναπτυχθούν στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, στην προέκταση της Χαριλάου Τρικούπη, τη Φώτου Τζαβέλα, τη Ν. Μπότσαρη, την Κ. Φρόντζου και τη Δαγκλή.

Για το σχεδιασμό της αναμόρφωσης των οδών, ελήφθη υπόψη το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών και οι προβλέψεις για την ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην οδό 28ης Οκτωβρίου, καθώς μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με παράλληλη κατάργηση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Στην οδό Νότη Μπότσαρη προβλέπεται η κατάργηση της στάθμευσης στην αριστερή πλευρά και η επέκταση των πεζοδρομίων. Επίσης θα διαμορφωθούν θέσεις αναμονής ταξί καθώς θα καταργηθεί η «πιάτσα» στην 28ης Οκτωβρίου και χώρος για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην προέκταση της οδού Χαριλάου Τρικούπη θα διατηρηθεί η στάθμευση ως έχει, θα δημιουργούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης και ζώνη για την στάθμευση μοτοποδηλάτων.

Στην οδό Φώτου Τζαβέλα θα γίνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αντίστοιχης κλίμακας εργασίες θα γίνουν στις οδούς Δαγκλή και Φρόντζου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι ενταγμένη στο «Πράσινο Ταμείο».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ