«Ψηφιακές γωνιές» για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας

Τοπικά

Την σύνδεση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας επιδιώκει να πετύχει ο δήμος Ιωαννιτών με την δημιουργία «Ψηφιακής Γωνιάς».

Στόχος η εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση αυτών προς όφελος των πολιτών που το επιθυμούν. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί  σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών και στο ΚΗΦΗ.

Το δίκτυο αναπτύσσεται στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που μετέχει ο Δήμος και θα υλοποιηθεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και του Δήμου που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας, ο Δήμος Ιωαννιτών επιλέχθηκε για την πιλοτική ανάπτυξη του προγράμματος επειδή έχει εκπονήσει ήδη μία ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική και εντάσσεται στις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτής.

Χωρίς κόστος για τον Δήμο…

Η εφαρμογή του προγράμματος δεν θα επιφέρει οικονομικό κόστος, καθώς η υλικοτεχνική υποδομή και οι εκπαιδευτές – ψηφιακοί βοηθοί θα καλυφθούν από το υπουργείο. «Πρόκειται για μία δράση με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Απευθύνεται σε ανθρώπους άνω των 65 ετών με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο Δήμος μας θεωρεί ότι η δράση αυτή θα πρέπει να είναι συνεχής, ώστε να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται στα άτομα της τρίτης ηλικίας, όπου παρατηρείται χαμηλό ποσοστό ψηφιακής συμμετοχής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ενταχθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και να χρήζουν “ψηφιακής βοήθειας”» υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε

Η στήριξη της τρίτης ηλικίας και η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες ήταν στον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του ΟΚΠΑΠΑ. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα δεν άφησαν περιθώρια για ανάπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η πρόταση ωστόσο είχε ωριμάσει και τώρα βαίνει προς υλοποίηση μέσω της προγραμματικής σύμβασης του δήμου. «Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που θα αναπτύξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα στα ΚΑΠΗ του δήμου μας. Η ψηφιακή επιμόρφωση των ηλικιωμένων ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει από την αρχή της θητείας μας. Τώρα θα μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές

με τον εξοπλισμό και τους εκπαιδευτές σε όλα τα ΚΑΠΗ. Και μόνο αν καταφέρουμε οι ηλικιωμένοι να μην περιμένουν στις ουρές των τραπεζών θα είναι πολύ μεγάλο όφελος» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου.

Τέλος, το πιλοτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 15 μηνών και σκοπό έχει να αποτελέσει τον «οδηγό» ώστε ανάλογες παρεμβάσεις να αναπτυχθούν σε μόνιμη βάση σε όλη την χώρα.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ