Προχωρά η μελέτη για την ελεγχόμενη στάθμευση στα Γιάννενα

Τοπικά

Στην παραλαβή της μελέτης για την ανάπτυξη και την διεύρυνση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.

Τρεις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, εκτενή ανάλυση της τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί όπως και προτάσεις για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, περιλαμβάνει η μελέτη προέκυψε μετά από επίπονη εργασία και αφού εκτιμήθηκαν όλα τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης.

Η παραλαβή της μελέτης έγινε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το επόμενο βήμα να είναι η εισαγωγή των ζητημάτων στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων όπου θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν παρατάξεις και φορείς και θα ακολουθήσει συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ώστε οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ζώνη Α

Στα τμήματα εντός της Ζώνης Α (συνολικής επιφάνειας 389.03 στρέμματα) εφαρμόζεται μεικτό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με προτεραιότητα στους επισκέπτες. Η Ζώνη Α (στον χάρτη με κόκκινο χρώμα) βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης των Ιωαννίνων.

Περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα πέριξ της οδού Αβέρωφ, όπου συγκεντρώνονται αρκετές εμπορικές χρήσεις καθώς και υπηρεσίες. Στους δρόμους εντός της Ζώνης Α καταγράφηκε αυξημένη ζήτηση για στάθμευση, οπότε ανάλογα προσαρμόζεται και η πολιτική που προτείνεται προς εφαρμογή. Σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν συνολικά 582 καταμετρημένες θέσεις εκ των οποίων οι 97 αφορούν ειδικές θέσεις (ΑΜΕΑ, θέσεις φορτοεκφόρτωσης κλπ.). Από αυτές που απομένουν (485 θέσεις), το 70% των θέσεων (δηλαδή 340 θέσεις) αποδίδεται στους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν να σταθμεύσουν επί πληρωμή βάσει τιμολογιακής πολιτικής με τα πρώτα 30 λεπτά να είναι δωρεάν για όλους. Με την επιλογή αυτή μπορούν να εξυπηρετηθούν εύκολα δραστηριότητες που απαιτούν στάθμευση για πολύ λίγο χρονικό διάστημα (πχ αγορές, σύντομες επισκέψεις σε υπηρεσίες, κ.α.). Επιπρόσθετα, η μέγιστη χρονική διάρκεια στάθμευσης ορίζεται στις 3 ώρες. Μέσα από αυτόν τον περιορισμό εκτιμάται πως θα επιτευχθεί μία δίκαιη χρήση της ζώνης για όλους, καθώς δεν μπορεί ένα όχημα να βρίσκεται συνεχώς σταθμευμένο στις οδούς ή στους χώρους στάθμευσης της περιοχής.

Διευκρινιστικά, τονίζεται πως η ζώνη για τους επισκέπτες θα λειτουργεί καθημερινά εντός του χρονικού διαστήματος 09:00 – 21:00 πλην Κυριακές και αργίες όπου θα επιτρέπεται ελεύθερα η στάθμευση. Στις υπόλοιπες 145 θέσεις, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούν να σταθμεύσουν τα οχήματα τους ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα χρειάζεται ειδική κάρτα – άδεια, την οποία θα προμηθεύονται από τον Δήμο βάσει ορισμένων κριτηρίων (πχ αποδεικτικό ότι διαμένουν στην εν λόγω περιοχή).

Τέλος, στη ζώνη Α συναντώνται 6 χώροι στάθμευσης, με συνολική χωρικότητα 1000 θέσεις, εκ των οποίων οι 5 είναι ιδιωτικοί και ένας δημοτικός (265 θέσεις). Σε αυτούς τους χώρους δεν θα υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη ώρα στάθμευσης.

Ζώνη Β

Στα τμήματα εντός της Ζώνης Β (συνολικής επιφάνειας 945.89 στρέμματα) εφαρμόζεται (επίσης) μεικτό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με προτεραιότητα στους επισκέπτες αλλά σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τη Ζώνη Α. Η Ζώνη Β (στο χάρτη με πράσινο χρώμα) περιβάλει τη Ζώνη Α και περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα στα οποία παρατηρήθηκαν σημαντικές εναλλαγές στάθμευσης. Επίσης είναι ζώνη που χαρακτηρίζεται τόσο από κατοικία αλλά και από εμπορικές ή άλλες σημαντικές χρήσεις.

Σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν συνολικά 2931 καταμετρημένες θέσεις εκ των οποίων οι 147 αφορούν ειδικές θέσεις. Από αυτές που απομένουν (2784), το 60% των θέσεων (δηλαδή 1670 θέσεις) αποδίδεται στους επισκέπτες, οπού θα μπορούν να σταθμεύσουν επί πληρωμή βάσει τιμολογιακής πολιτικής με τα πρώτα 60 λεπτά να είναι δωρεάν. Φαίνεται λοιπόν μία μεγαλύτερη ευελιξία για δραστηριότητες που απαιτούν στάθμευση λιγότερο από μία ώρα. Αυτό είναι εφικτό καθώς η πίεση για στάθμευση είναι μικρότερη σε σχέση με την Ζώνη Α. Η μέγιστη χρονική διάρκεια στάθμευσης ορίζεται στις 6 ώρες.

Επομένως, προκύπτει πως μπορούν να εξυπηρετηθούν δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο στάθμευσης αυτοκινήτου συγκριτικά με την προηγούμενη ζώνη (πχ επισκέψεις σε σπίτι, αγορές, αναψυχή, κτλ.). Το σύστημα λειτουργεί καθημερινά εντός του χρονικού διαστήματος 09:00 – 21:00 εκτός από Κυριακές και αργίες, όπου η στάθμευση είναι ελεύθερη. Στις υπόλοιπες 1114 θέσεις, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούν να σταθμεύσουν τα οχήματα τους ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα χρειάζεται ειδική κάρτα – άδεια, την οποία θα προμηθεύονται από τον Δήμο βάσει ορισμένων κριτηρίων (αποδεικτικό μόνιμης διαμονής).

Τέλος, στη ζώνη Β συναντώνται 9 χώροι στάθμευσης, με συνολική χωρικότητα 796 θέσεις, εκ των οποίων οι 7 είναι ιδιωτικοί και 2 δημοτικοί (250 θέσεις, 180 και 70 αντίστοιχα). Σε αυτούς τους χώρους δεν προτείνεται να υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη ώρα στάθμευσης.

Ζώνη Γ

Στα τμήματα εντός της Ζώνης Γ, όπου είναι και η μεγαλύτερη σε έκταση (συνολικής επιφάνειας 2289.78 στρέμματα), προτιμάται και πάλι μεικτό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με προτεραιότητα ωστόσο στους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών περιμετρικά του κέντρου της πόλης.

Σε αυτή τη ζώνη υπάρχουν συνολικά 2961 καταμετρημένες θέσεις εκ των οποίων οι 51 αφορούν ειδικές θέσεις. Από αυτές που απομένουν (2910), μόνο το 30% των θέσεων (δηλαδή 873 θέσεις) αποδίδεται στους επισκέπτες, οπού θα μπορούν να σταθμεύσουν επί πληρωμή βάσει τιμολογιακής πολιτικής με τα πρώτα 60 λεπτά να είναι δωρεάν εδώ.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια στάθμευσης ορίζεται και εδώ τις 24 ώρες. Οι επιλογές αυτές είναι κρίσιμες, καθώς μπορούν οι επισκέπτες να εξυπηρετούνται ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξάλλου μέσα από τις καταγραφές φάνηκε πως η εν λόγω περιοχή, δεν έχει μεγάλη ζητήματα πίεσης λόγω έντονης ζήτησης. Επομένως, μία αρκετά μεγάλη διάρκεια συνεχούς στάθμευσης είναι εφικτή στην εν λόγω ζώνη. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως το σύστημα στην συγκεκριμένη ζώνη θα λειτουργεί για όλο τον χρόνο, χωρίς χρονικoύς περιορισμούς ή εξαιρέσεις. Όσον αφορά στις υπόλοιπες 2038 θέσεις, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούν να σταθμεύσουν τα οχήματα τους ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα χρειάζεται ωστόσο ειδική κάρτα – άδεια, την οποία θα προμηθεύονται από τον Δήμο βάσει κριτηρίων (πχ τόπος μόνιμης διαμονής).

Τέλος, στη ζώνη Γ συναντώνται 6 χώροι στάθμευσης, με συνολική χωρικότητα 304 θέσεις, εκ των οποίων οι 4 είναι ιδιωτικοί και 2 δημοτικοί (110 θέσεις, 65 και 45 αντίστοιχα). Σε αυτούς τους χώρους δεν θα υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη ώρα στάθμευσης.

Μια τέταρτη ζώνη αφορά στην περιοχή του Κάστρου, που επιτρέπεται μόνο η στάθμευση των οχημάτων για τους μόνιμους κατοίκους και το καθεστώς της δεν επηρεάζεται από τις όποιες αλλαγές δρομολογηθούν.

Σύμφωνα με την πρόταση τιμολογιακής πολιτικής η ελεγχόμενη στάθμευση θα είναι δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος.

Η διαμόρφωση των τιμών

Η βασική ωριαία τιμή προτείνεται να διαμορφωθεί στο 1€ «μία προσιτή τιμή, η οποία θα διαμορφώσει ένα σύστημα ισορροπημένο και λειτουργικό», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

-Η συνολική πολιτική στάθμευσης στη ζώνη Α προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής (μεικτό σύστημα σταθερής και κλιμακωτής χρέωσης)

Έως 30min Δωρεάν

Έως 1h 1 €

1 έως 2h 2€

2 έως 3h 4€

-Η συνολική πολιτική στάθμευσης στη ζώνη Β προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής (μεικτό σύστημα σταθερής και κλιμακωτής χρέωσης)

Έως 1h Δωρεάν

1 έως 2h 1 €

2 έως 3h 2€

3 έως 4h 4€

4 έως 5h 6€

5 έως 6h 8€

Τέλος, η συνολική πολιτική στάθμευσης στη ζώνη Γ προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Θα χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα σταθερής χρέωσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη ώρα θα είναι δωρεάν και εν συνεχεία κάθε ώρα θα χρεώνει τον χρήστη κατά 1 ευρώ, εκκινώντας από την ίδια τιμή. Δηλαδή, 1 έως 2h, χρέωση 1ευρώ, 2 έως 3h χρέωση 2 ευρώ, κ.ο.κ, έως ότου να ολοκληρωθούν οι 24 ώρες που αποτελούν και τη μέγιστη δυνατή διάρκεια συνεχούς στάθμευσης.