Πράσινο φως στον Βιολογικό Καθαρισμό της Κόνιτσας 

Τοπικά

 

Ένα ακόμη έργο προστασίας του περιβάλλοντος προωθείται προς υλοποίηση. Πρόκειται για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου μαζί με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό  7.845.154,57  € χωρίς ΦΠΑ  και είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».