ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Στηρίζει την εξωστρέφεια ΜμΕ με 3 εκατ. ευρώ

Τοπικά

Πρόσκληση ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ δημοσιεύεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. Πρόκειται για την δράση «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», συνολικής δημόσιας δαπάνης τριών εκατομμυρίων ευρώ.
Βασικός στόχος της δράσης είναι ο προσανατολισμός επιχειρήσεων σε αγορές που έχουν διαφοροποιημένα και διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται. Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:
α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,
β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,
γ) την αύξηση των πωλήσεων και
δ ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της επιχείρησης σε τουλάχιστον μία διεθνή έκθεση.
Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κατηγορίες «Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση» και «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων».
Να σημειωθεί πως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της και πρέπει να είναι από 20.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ.
Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 6/5/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας.