Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – Αξιοποίηση του Μουσείου Αργυροτεχνίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Τοπικά

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος σε πρόγραμμα Erasmus+ KA201, διάρκειας δύο ετών, 2018-2020, με τίτλο: “Integration of Museums into School Education”.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Π.Δ.Ε. Ηπείρου συνεργάζεται με την αντίστοιχη Περιφέρεια Εκπαίδευσης στην πόλη Konya της Τουρκίας, η οποία είναι ο συντονιστής του σχεδίου, και έξι ακόμη οργανισμούς, από την Ιταλία, την Πολωνία, την Σλοβενία, έναν επιπλέον οργανισμό από την Ελλάδα και δύο από την Ισπανία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί από το 5ο Γ/σιο Ιωαννίνων καθώς επίσης και το Μουσείο Αργυροτεχνίας.
Στόχος του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του μουσείου ως παιδαγωγική προσέγγιση και η πραγματοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν κίνητρο για την αναγνώριση της αξίας των μουσειακών εκθεμάτων ως εναλλακτική, διαθεματική πηγή μάθησης για μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν δύο διεθνικές επιμορφώσεις με στόχο:
1.Την ανάδειξη του Μουσείου ως χώρο μη τυπικής μάθησης με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.
2.Τη δημιουργία διαθεματικών σχεδίων μαθημάτων που σχετίζονται με την Ιστορία, την Αισθητική Αγωγή και τη Γεωγραφία, τα οποία θα εφαρμοστούν στη συνέχεια εντός του Μουσείου, μετατρέποντάς το σε αίθουσα διδασκαλίας.
Δραστηριότητες διάχυσης σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου θα συμβάλλουν στη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.