Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥ: Αύξηση της τάξης του 30% στις διαμεσολαβήσεις

Τοπικά

Αύξηση της τάξης του 30% των διαμεσολαβήσεων που έκανε το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη, σύμφωνα με τον Χρήστο Πάνου. Η αύξηση ήταν κατακόρυφη αφενός γιατί ο θεσμός έγινε πιο γνωστός και αφετέρου γιατί αυξήθηκαν οι υποθέσεις των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες.
Το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτών ζώων αλλά και το θέμα των απλήρωτων λογαριασμών της ΔΕΥΑΙ ήταν τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν πολλούς πολίτες που προσέφυγαν στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη.
Ο συμπαραστάτης κάνει τη διαμεσολάβηση ενώ ακόμη και εάν αυτό δεν είναι δική του αρμοδιότητα, κατευθύνει τους πολίτες ώστε να βρουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, όπως επεσήμανε ο Συμπαραστάτης κ. Πάνου.
Να θυμίσουμε ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δημιουργήθηκε για να επιληφθεί θεμάτων κακοδιοίκησης και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στα πλαίσια του κράτους δικαίου.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, που εφαρμόστηκε πρώτα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα από πενταετίας κατόπιν των από πολλών ετών εισηγήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και που στη δική μας εκδοχή στοχεύει στην εξέταση καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων δημοτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση και φαινόμενα γραφειοκρατίας των υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δήμου και παράλληλα είναι αυτός που διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ πολιτών και επιχειρηματιών αφενός και οργάνων της αιρετής Διοίκησης του Δήμου αφετέρου.