Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Περιπτεριούχων

Τοπικά

Ο Σύνδεσμος Περιπτεριούχων Ιωαννίνων, μετά από τις εκλογές του στις 30 Οκτώβρη, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά από μυστική ψηφοφορία η κατανομή αξιωμάτων είναι η εξής:
Πρόεδρος Σίνδρος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Γιαννακός Γεώργιος, Γραμματέας Σιαπλαούρας Λάμπρος. Ταμίας Τασηνίκος Στυλιανός, Μέλος Χήρας Θεόδωρος.