Νέες άδειες για καραβάκια στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τοπικά

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου στις 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου στις 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου»: Για το προσωπικό και τον εξοπλισμό της πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου

1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των κάτωθι συνεδριάσεων : 11η /6-7-2023 ειδική, διά ζώσης 12η/6-7-2023 τακτική, διά ζώσης

2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δύο αδειών πλωτών μέσων για τη διενέργεια συγκοινωνιακών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα (εξ αναβολής)

3. Λήψη απόφασης για τη θέσπιση α) κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία δύο πλωτών ως ταξί για την εκτέλεση πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα της Π.Ε. Ιωαννίνων και β) κανονιστικού πλαισίου, όσον αφορά το χρόνο ηλικίας των πλοίων που εκτελούν πλόες στη λίμνη Παμβώτιδα

4. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου

5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β’ τρίμηνο του 2023

6. Έγκριση υποβολής πρότασης για την δημιουργία “Μηχανισμού υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου.