Μαθήματα Ελληνικών στους πρόσφυγες της δομής Κατσικά

Τοπικά

Δωρεάν υλοποίηση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη Δομή Φιλοξενίας του Κατσικά

Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύοντας στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών ξεκίνησε τη δωρεάν υλοποίηση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη Δομή Φιλοξενίας του Κατσικά.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συνιστά τη βασικότερη προϋπόθεση για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων, ενώ τα τμήματα διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο και τις ικανότητες της ομάδας στόχου.

Η υλοποίηση των μαθημάτων πραγματοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού δια μέσου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.