ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ -Σε εξέλιξη αποχετευτικά έργα

Τοπικά

Η εκτέλεση δύο ακόμη έργων συνολικού προϋπολογισμού 145.000€ ξεκίνησε στο Δήμο Πωγωνίου.

Πρόκειται για τα έργα «Αποχέτευση Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Πωγωνιανής και Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου» και «Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου Β’ Φάση».

Η μελέτη του πρώτου έργου αφορά σε συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης αλλά και κατασκευή νέων στις εξής Κοινότητες του Δήμου Πωγωνίου: Καλπάκι, Παρακάλαμος, Δολιανά, Πωγωνιανή, Χαραυγή, Μαζαράκι και Σρατίνιστα.

Σε ό,τι αφορά τα τοιχία αντιστήριξης, η μελέτη αφορά σε εργασίες – επεμβάσεις που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη αντιστήριξη των πρανών και των δημοτικών δρόμων μέσω κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης αλλά και άλλων τεχνικών επεμβάσεων στις εξής Κοινότητες του Δήμου Πωγωνίου: Σρατίνιστα, Χαραυγή, Πωγωνιανή, Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο, Μαζαράκι και Νεγράδες.

Και τα δύο έργα εκτελούνται με ιδίους πόρους του Δήμου Πωγωνίου.