Άσφαλτος σε δύο αγροτικούς δρόμους

Τοπικά

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου στο Δήμο Πωγωνίου.

Με την Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του υποέργου: «Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Πωγωνίου, της Δράσης4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός της δημοπράτησης είναι 500.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών δρόμων εντός περιοχών αναδασμού, από γέφυρα Βελλάς προς Χρυσόρραχη μήκους 2.551,48 μέτρων και από Βροντισμένη προς Παρακάλαμο μήκους 1.981,33 μέτρων, συνολικού μήκους 4.532,81 μέτρων, οι οποίοι εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

«Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινάει υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.