Από Γενικό σε Πρότυπο το Λύκειο της Ζωσιμαίας

Τοπικά

Πράξη και επίσημα έγινε η διαβεβαίωση της υπ. Παιδείας Νίκης Κεραμέως πριν από λίγες μόλις ημέρες μιλώντας στο δελτίο του ITV, σχετικά με τη μετατροπή του Λυκείου της Ζωσιμαίας σε Πρότυπο.

Η απόφαση αυτή πήρε «σάρκα και οστά» στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Παιδεία που κατατέθηκε χθες, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της Ένωσης Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής, αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας (ίσως όχι όλων, διαχρονικά).

Όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σκοπός των πρότυπων σχολείων είναι:

α) η καλλιέργεια της αριστείας και της καινοτομίας,

β) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

γ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

δ) η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και η ανάδειξη μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα,

ε) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή για την εκπόνηση εργασιών,

στ) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

ζ) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και των εκπαιδευτικών σχολείων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

η) η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολείων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και τέλος

ι) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.