Απάντηση του Δήμου για τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου

Τοπικά

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ιωαννίνων «Κυψέλη»

Τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ιωαννίνων «Κυψέλη» σχετικά με την μη τήρηση της δέσμευσης του Δήμου Ιωαννίνων για τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων σε χώρο κατάλληλο για την εύρυθμη λειτουργία τους, μετέφερε με επιστολή της στον αντιδήμαρχο Παιδείας Δ. Ιωαννιτών, Ι. Αϊβατίδη.

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην επιστολή, αναφέρει:

«Η σημερινή Δημοτική Αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της είχε θέσει ως στόχο την εξεύρεση λύσης στη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου και του ΣΑΠ.

Για τον λόγο αυτό υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου στην οποία περιγράφονται επακριβώς οι εργασίες που θα εκτελέσει ο κάθε φορέας.

Ο Δήμος κίνησε άμεσα τις διαδικασίες για την κατεδάφιση των κτιρίων που υπήρχαν στην έκταση που είχε παραχωρηθεί στο παλιό Χατζηκώστα και παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν ολοκλήρωσε τις εργασίες αυτές ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση των προκατασκευασμένων κτιρίων.

Οι αίθουσες που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο της προαναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης είναι πλήρως αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών για την περίφραξη και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπως και της σύνδεσης των κτιρίων με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Η μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό οφείλεται σε προβλήματα υποχρηματοδότησης τα οποία αναμένεται να επιλυθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ολοκλήρωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είναι συνεχής και απρόσκοπτη.

Η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει σε εκτενείς ενημερώσεις για το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν πάντα πρόθυμη να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία είτε στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία είτε στην Εθνική Ομοσπονδία.»