Ανακαίνιση για τον οίκο νοσηλευτών

Τοπικά

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης του κελύφους του διώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 1.500,00 μ2 του οίκου Νοσηλευτών του Νοσοκομείου, όπου στεγάζεται και το 31ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ιωαννίνων.

Το κτήριο παρουσίαζε έντονες φθορές με ρηγματωμένα και αποσαθρωμένα τμήματα και με εμφανή αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού στα δομικά στοιχεία του.

Το έργο είχε προϋπολογισμό 35.000,00 € με ΦΠΑ και συμπεριλάμβανε τις εξής παρεμβάσεις:

– Αποκατάσταση οπλισμένου σκυροδέματος με επαλείψεις ειδικών γεωκονιαμάτων.

– Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών.

– Αντικατάσταση στεγάστρων των εξωστών.

– Επένδυση με λαμαρίνα των στηθαίων.

– Αποκατάσταση των δαπέδων των εξωστών.

– Αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.