Αιτήσεις για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Τοπικά

Ο Δήμος προσλαμβάνει συνολικά 142 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 112 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 30 μερικής.

Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ο Δήμος προσλαμβάνει συνολικά 142 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 112 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 30 μερικής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 του ίδιου μήνα.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.