400 χιλιάδες για έργα σε Κιάφα, Λασπότοπο και Βοτανικό

Τοπικά

Σύμβαση με τον ανάδοχο κατασκευαστή έργων υποδομής σε Λασπότοπο, Βοτανικό και Κιάφα, υπέγραψε ο Μωυσής Ελισάφ.

Σύμβαση με τον ανάδοχο κατασκευαστή έργων υποδομής σε Λασπότοπο, Βοτανικό και Κιάφα, ύψους 400.000 ευρώ, υπέγραψε την Παρασκευή, ο δήμος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Σύμφωνα με την μελέτη αφορά στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση οδών βάση της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Κιάφας.

Πιο συγκεκριμένα, στο φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου  περιλαμβάνονται:

• Κατασκευή τμήματος της οδού Καρόλου Κουν

• Κατασκευή τμήματος της οδού Αναγνωστοπούλου

• Κατασκευή τμήματος της οδού Τσιάνου

• Κατασκευή τμήματος της οδού Λυκούργου

Επίσης στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται βελτίωση και συντήρηση οδών στην ευρύτερη περιοχή της Κιάφας, του Βοτανικού και του Λασπότοπου.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, Μωυσής Ελισάφ, πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούσαν αίτημα για τις περιοχές αυτές και με την ολοκλήρωσή τους θα αναβαθμίσουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.