4,1 εκατ. για έργα ύδρευσης στον Δήμο Δωδώνης

Τοπικά

Για οριστική λύση στο πρόβλημα της ανεπάρκειας  πόσιμου νερού σε ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου Δωδώνης κάνει λόγο σε σχετική του ανακοίνωση ο δήμος

Για οριστική λύση στο πρόβλημα της ανεπάρκειας  πόσιμου νερού σε ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου Δωδώνης κάνει λόγο σε σχετική του ανακοίνωση ο δήμος, μετά την απόφαση για ένταξη τον Άξονα «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού σε τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης». Απόφαση την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ενώ το ποσό της χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στα 4.115.900 ευρώ.

Ως προς το φυσικό αντικείμενο, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού στις τοπικές κοινότητες Αβγό, Επισκοπικό, Σερβιανά, Κρυφοβό, Θεριακήσι, Αγία Κυριακή και Μολυβαδιά της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης. Λόγω της παλαιότητας και του υλικού κατασκευής των αγωγών, το υφιστάμενο δίκτυο εμφανίζει προβλήματα συχνών θραύσεων, δεν υπάρχει έλεγχος της διανομής των παροχών και αυξάνεται το κόστος της αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει επάρκεια πόσιμου νερού στους οικισμούς. Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου των μεταφορικών αγωγών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, προσθήκη φρεατίων ελέγχου (παροχής, εξαερισμού, εκκένωσης κλπ.) και κατασκευή 4 νέων δεξαμενών.

Το μήκος των αγωγών είναι 22.902μ. Στη χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνονται ακόμα αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, καθώς και έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), προϋπολογισμού 62.000 ευρώ.

Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Δωδώνης, Χρ. Ντακαλέτσης, «με το εγκριθέν έργο επιλύεται ένα χρονίζων και μεγάλο πρόβλημα Κοινοτήτων του Δήμου Δωδώνης που γίνεται αισθητό ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες».

Για τη λειτουργία του έργου, θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γεώτρηση στην Κοινότητα Ραβενίων, ενώ έχει ήδη αδειοδοτηθεί και δρομολογείται και μια νέα γεώτρηση στην Κοινότητα Επισκοπικού που θα εισφέρει περισσότερο νερό στο δίκτυο. Τέλος, είναι σημαντικό πως το νέο έργο συνδυάζεται και με τις εν εξελίξει παρεμβάσεις αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στο Κρυφοβό, το Αβγό και στο συνοικισμό της Μολυβαδιάς, της Κοινότητας Σερβιανών.